Samostalna Agencija za usluge iz informatike ALTO

Informatika

Razvoj elektronske obrade podataka se odvija sve brže, ali postoje mnoga pitanja koja još uvek traže odgovor: kako to uraditi, sa kojim ljudima ili firmama, šta je kvalitetno rešenje, koje je rešenje jeftinije, da li je informatika uopšte profitabilna ili donosi samo muku i neke rezultate, da li je to zlo bez kojeg se ne može... Ima odgovora, koji se mogu upoznati sa malo strpljenja, malo poznavanja informatike, ali razumevanje sopstvenih potreba.
Usluge iz informatike koje pružamo su:
  • saveti u vezi kompjuterske opreme:
    • pružanje saveta o tipu i konfiguraciji kompjuterske opreme i primeni pripadajućeg softvera,
    • analiza potreba i problema korisnika i predlaganje najboljih rešenja.
  • održavanje i opravka računara na terenu
  • izrada i održavanje računarskih mreža

© ALTO 2011.