Samostalna Agencija za usluge iz informatike ALTO

Grafički dizajn

Izrađujemo grafička rešenja logotipa i vizit karti - neizostavnih elemenata svake kompanije i organizacije. Pored toga, posebno izrađujemo i grafička rešenja ambalaže i reklamnog materijala: plakata, flajera, oglasa... i radimo pripremu za štampu.

© ALTO 2011.